Słownik pojęć

Słownik podstawowych pojęć :

AKAFIST – Rodzaj hymnu liturgicznego śpiewanego ku czci danego Świętego

CHRAM (BOŻYJ CHRAM) – Dom Boży, świątynia, cerkiew

IMOŚĆ – żona prawosławnego księdza
prawosławny ksiądz może się ożenić, zanim przyjmnie święcenia kapłańskie )

MYRRO – święty olej

PANACHIDA – nabożeństwo w intencji zmarłych

PŁASZCZENNYCIA – płaszennica : symboliczny całun, którym był okryty Chrystus w grobie. Widnieje zwykle na nim wizerunek Jezusa leżącego w grobie

PRAZNYK (PRAZNIK) – święto

PRAZNYK (PRAZNIK) CHRAMOWYJ – święto parafialne

PRESTOŁ – ołtarz

ŚWIASZCZENNYK – duchowny, ksiądz
( do księdza zwracamy się również słowami : OTCZE, JEGOMOŚĆ )

UTRENJA (UTRENIA, UTRNJA) – Jutrznia (poranne nabożeństwo w cerkwi)

WECZYRNIA – Nieszpory (wieczorne nabożeństwo w cerkwi)

WSIENOCZNE (WSIENOCZNOJE) BDIENIJE – nabożeństwo całonocnego czuwania (Weczyrnia i Utrnia sprawowane razem)