Duchowieństwo

Posługa duszpasterska w naszej parafii :

W 2007 roku pod opieką proboszcza ks. Piotra Sokołowskiego posługę duszpasterską jako wikary rozpoczął ks. Jerzy Omelianiuk. W dniu dzisiejszym pełni funkcję proboszcza.

Do tej pory posługę duszpasterską w naszej parafii pełnili :

– ks. Dymitr Chylak ( 1947 ),
– ks. Wiktor Masik (1947-1958),
– ks. Mikołaj Leszczyński (1959-1964),
– ks. Konstanty Bajko (p.o. proboszcza) ( 1964 ),
– ks. Grzegorz Szeryński (1964-1966),
– ks. Paweł Siwec (1966-1971),
– ks. Włodzimierz Pańkowski 1971-1975,
– ks. Bazyli Janicki (1975-1997),
– ks. Piotr Sokołowski (1997-2007),
– ks. Sławomir Sorokanycz (p.o. proboszcza) ( 2007),