Sława Isusu Chrystu


Parafia Prawosławna w Buczynie pw. Świętego Dymitra Sołuńskiego

24 Stycznia 2006         Artykuł napisany przez : Administrator         Wyraź swoją opinię

Słownik podstawowych pojęć :
AKAFIST - Rodzaj hymnu liturgicznego śpiewanego ku czci danego Świętego

CHRAM (BOŻYJ CHRAM) - Dom Boży, świątynia, cerkiew

IMOŚĆ - żona prawosławnego księdza
( prawosławny ksiądz może się ożenić, zanim przyjmnie święcenia kapłańskie )

MYRRO - święty olej

PANACHIDA - nabożeństwo w intencji zmarłych

PŁASZCZENNYCIA - płaszennica : symboliczny całun, którym był okryty Chrystus w grobie. Widnieje zwykle na nim wizerunek Jezusa leżącego w grobie

PRAZNYK (PRAZNIK) - święto

PRAZNYK (PRAZNIK) CHRAMOWYJ - święto parafialne

PRESTOŁ - ołtarz

ŚWIASZCZENNYK - duchowny, ksiądz
( do księdza zwracamy się również słowami : OTCZE, JEGOMOŚĆ )

UTRENJA (UTRENIA, UTRNJA) - Jutrznia (poranne nabożeństwo w cerkwi)

WECZYRNIA - Nieszpory (wieczorne nabożeństwo w cerkwi)

WSIENOCZNE (WSIENOCZNOJE) BDIENIJE - nabożeństwo całonocnego czuwania (Weczyrnia i Utrnia sprawowane razem)

 
 

. .