Sława Isusu ChrystuWELYKDEN, PRAZNYK WOSKRESENJA CHRYSTOWOHO W BUCZYNI
Wielkanoc, Świeto Zmartwychwstania Chrystusowego w Buczynie


fot. Paweł Andrejczyn 

. .