Sława Isusu ChrystuPasterka - 6 stycznia 2012r

fot. Paweł Andrejczyn 

. .